Avís legal

Li preguem llegeixi atentament la següent informació sobre drets d'autor abans d'usar aquest lloc. En utilitzar aquesta pàgina web, vostè accepta els termes i condicions d'aquesta informació de copyright. En cas contrari, li preguem abandonar aquest lloc.

1. Serendipity Learning Services, S.L.O. situat en Ronda Doctor Turró nº 18 BJ, de Mataró (Barcelona) CIF B-66513458. És propietari d'aquest lloc web i totes les imatges, textos, gràfics, etc. que conté estan protegits per drets d'autor, drets de disseny i/o altres drets de propietat intel·lectual, excepte una altra especificació, i només pot ser usat conformement als presents Termes i Condicions. Serendipity learning Services no garanteix ni declara que el contingut d'aquest lloc no viola drets de tercers que no pertanyen ni estan associats a Serendipity learning Services. Fotos, dibuixos, gràfics, textos, etc. són propietat de Serendipity learning Services o de tercers que han atorgat els seus drets a Serendipity learning Services. Es prohibeix a Vè. o a altres persones autoritzades per Vè. l'ús d'aquest material, salvo per a les finalitats autoritzades específicament en aquests Termes i Condicions. Tota utilització no autoritzada de material gràfic pot violar lleis de drets d'autor, marques registrades i/o altres normes i reglaments.

2. Les marques registrades i els logotips i dibuixos d'aquest lloc són propietat de Serendipity learning Services o de tercers que han atorgat els seus drets a Serendipity learning Services. Cap contingut d'aquest lloc pot ser interpretat com concedint, per implicació, omissió (estoppel) o d'una altra forma, la llicència o el dret d'usar les marques registrades presentades en el lloc sense l'autorització per escrit de Serendipity learning Services o de tercers propietaris de les marques registrades que figuren en aquest lloc.

3. Vè. pot descarregar, imprimir i guardar determinades parts del contingut d'aquest lloc, a condició d'usar les còpies només per a ús personal (I) i no comercial, (ll) de no copiar ni publicar el contingut en ordinadors connectats a xarxes o difondre el contingut en els mitjans, i (lll) de no modificar ni alterar el contingut de manera algun. El fet de descarregar material no implica que es transfereixi a Vè. dret, titularitat o interès alguns del material descarregat d'Internet. Serendipity learning Services es reserva tota la titularitat i tots els drets de propietat intel·lectual de tot el material que vostè descarrega d'aquest lloc. Amb excepció de l'a dalt indicat, Vè. no està autoritzat per copiar, descarregar, reproduir, modificar, publicar, distribuir, transmetre, transferir o crear obres derivades del contingut d'aquest lloc, sense explicar prèviament amb l'autorització escrita de Serendipity learning Services.

4. Serendipity learning Services no ha controlat tots els llocs amb enllaços en aquest portal i no és responsable del seu contingut ni del de qualsevol altre lloc al que s'accedeixi a través d'un enllaç en aquest portal. Vè. fa ús d'aquests enllaços sota el seu propi risc.

5. Aquest lloc pot contenir enllaços a altres portals web operats per tercers aliens a Serendipity learning Services. Aquests enllaços s'inclouen aquí només per a la comoditat de l'usuari. Serendipity learning Services no controla aquests portals ni és responsable del seu contingut. La inclusió d'enllaços amb altres llocs web no significa que Serendipity learning Services aprovi, estigui totalment d'acord amb o recomani aquests llocs, ni implica tampoc cap relació amb els seus operadors. Serendipity learning Services rebutja tota responsabilitat per garanties -explícites o implícites- d'exactitud, legalitat, fiabilitat o validesa del contingut de qualsevol altre lloc web i també tota responsabilitat per pèrdues, lesions, reclamacions, responsabilitat civil o danys de qualsevol tipus que puguin resultar de l'ús o del contingut de llocs web de tercers als quals s'accedeix directa o indirectament a través d'enllaços en el lloc web de Serendipity learning Services.

6. Serendipity learning Services es reserva el dret de revisar i modificar aquests Termes i Condicions a qualsevol moment després de la seva publicació. Com també tota modificació d'aquests Termes i Condicions és vinculant per a Vè., li recomanem visitar periòdicament aquest lloc per consultar els Termes i Condicions actualitzats als quals Vè. està subjecte.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.