Condicions d'ús

Llegeixi aquest document detingudament atès que conté els termes i condicions de venda al compliment de la qual s'obliga quan utilitzi la tenda online Sukuru. Els termes i condicions que a continuació s'indiquen (les “Condicions”) serà aplicable a l'ús que faci de Sukuru i a totes les compres que realitzi a través de Sukuru.

Aquestes Condicions regiran la relació contractual entre Un. i Serendipity Learning Services, S.L.O., una societat amb domicili social en Calli Doctor Turró,18 BJ, Mataró 08303 Barcelona, Espanya.

Tota consulta, queixa o correspondència relativa a aquestes Condicions o a Sukuru Online haurà de dirigir-se a les dades de contacte indicats a la nostra pàgina de contacte amb nosaltres.

Compra de Productes de Sukuru

Criteris per a la realització de comandes. Únicament podrà comprar productes:

 • que estiguin disponibles per a la seva venda i els detalls de la qual apareguin en Sukuru
 • destinats per a ús personal, ja sigui el seu propi o el dels receptors pels quals compri els productes. Sukuru es reserva el dret a rebutjar qualsevol comanda a la seva elecció exclusiva (per exemple, quan consideri que la comanda en qüestió té per objecte ser posteriorment venut per mitjans diferents dels canals de distribució autoritzats per Sukuru)

Els detalls dels productes disponibles per a la seva compra (incloent el seu corresponent preu) es troben especificats en Sukuru. Sukuru adoptarà totes les mesures necessàries i raonables per garantir que tots els detalls, les descripcions i els preus dels productes que apareixen en Sukuru són correctes quan s'inclogui la informació en Sukuru. Si bé tractarem per tots els mitjans al nostre abast que mantenir la tenda Sukuru el més actualitzada possible, la informació especificada en un moment donat podria no sempre reflectir la situació exacta quan Un. realitzi una comanda.

Realització de Comandes de Compra de Productes i Conclusió del Contracte de Compravenda:

 • Una vegada que hagi seleccionat els productes que desitgi adquirir, aquests productes seran inclosos en la cistella de compra.
 • Al final del procés de comprovació, farà clic en el botó “resumeixen de la comanda” per accedir a la pàgina de resum de la comanda en la qual podrà identificar i corregir possibles errors d'informació.
 • Al final de la pàgina de resum de la comanda, haurà de fer clic en el botó “envio de la comanda” perquè rebem una comanda vinculant.
 • Una vegada que hagi fet clic en el botó “envio de la comanda”, haurà de seleccionar el mètode de pagament desitjat.
 • Sukuru li enviarà un e-mail confirmant la recepció de la seva comanda de productes, la qual cosa no constitueix una acceptació automàtica per la nostra banda de la seva comanda.
 • Sukuru li enviarà un segon e-mail acceptant la seva comanda de productes i confirmant-li que els productes que ha sol·licitat li seran enviats (“Confirmació d'Enviament”).
 • Un. i Sukuru hauran celebrat un contracte de compravenda dels productes sol·licitats per Un. una vegada que li hàgim enviat l'e-mail de Confirmació d'Enviament i en tot cas, no obstant això, quan rebi els esmentats productes.
 • El contracte de compravenda podrà celebrar-se en idioma Català.
 • El text del contracte de compravenda s'inclourà estarà inclòs en l'e-mail de Confirmació d'Enviament i serà emmagatzemat per Sukuru si ben no estarà accessible per al Client després de la conclusió del contracte.

Sukuru podrà rebutjar, a la seva elecció exclusiva, la tramitació de la comanda, o no ser capaç de procedir amb aquesta tramitació, en els següents casos, sense limitació alguna:

 1. El preu de compra complet
 2. Les despeses relatives a l'enviament dels productes a la seva atenció.
 3. Les despeses relatives a la devolució dels productes a la nostra atenció si vostè adjunta una còpia del rebut original que vostè obté en l'Oficina de Correus.


Devolucions i Cancel·lament de la comanda

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s'indiquen seran aplicable sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.

CANCELACIÓN DEL PEDIDO

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

Podrà canviar d'opinió i cancel·lar la seva comanda en els catorze (14) dies següents a la recepció dels productes. Si decideix cancel·lar la seva comanda, li reemborsarem:

1. El preu de compra complet

2. Les despeses relatives a l'enviament dels productes a la seva atenció.

Sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la seva comanda en perfectes condicions. Si no ens retorna els productes, tindrem dret a cobrar-li els productes o les despeses derivades de la seva recuperació.

PRODUCTES DANYATS O DEFECTUOSOS I LLIURAMENTS INCORRECTES

Podrà (i) canviar els seus productes, o (i) obtenir un reemborsament íntegre si aquests productes de la comanda es troben danyats o presenten defectes una vegada rebuts, o si els productes que rep no són els que va sol·licitar originalment.

i. Canvi:

Quan canviï uns productes danyats, defectuosos o una comanda incorrecta, li enviarem els articles de substitució gratuïtament sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la comanda en l'estat en el qual els hagi rebut.

ii. Reemborsament:

Quan ens retorni uns productes danyats, defectuosos o una comanda incorrecta, li reemborsarem:

1. El preu de compra complet

2. Les despeses relatives a l'enviament dels productes a la seva atenció.

3. Les despeses relatives a la devolució dels productes a la nostra atenció si vostè adjunta una còpia del rebut original que vostè obté en l'Oficina de Correus.

COM RETORNAR ELS PRODUCTES

Per retornar-nos els productes, podrà enviar-los a l'adreça gratuïta que s'indica a continuació, C/ Doctor Turró 18 Mataró 08303 Barcelona, Espanya.

Per retornar els productes haurà d'enviar un email a info@sukuru.net, amb la següent informació:

 1. Dades personals
 2. La factura corresponent a la comanda especifico, amb el seu nombre de factura i nombre de sèrie.
 3. Explicació dels motius de la devolució o cancel·lació de la comanda.

Si retorna els productes per correu, li recordem que:

1. El seu paquet podrà trigar fins a 7 dies a arribar-nos.

2. Els productes retornats seran tramitats en un termini de cinc (5) dies hàbils a partir de la seva recepció (excloent dissabtes).

3. Haurà d'adoptar les mesures de precaució necessàries en embalar el paquet i enviar-nos-ho per correu de manera que els productes no sofreixin danys durant el trajecte.

4. Haurà d'obtenir i conservar el comprovant de correus fins al moment en què rebi el reemborsament o canvi.

Com contactar amb nosaltres

Email: info@ sukuru.net –Telèfon: 93.756.91.54 - Adreça postal per a devolucions per correu: Serendipity Learning Services S.L.O, C/ Doctor Turró 18, 08303 Mataró Barcelona


Sukuru es reserva el dret a:

Modificar o cancel·lar, temporal o permanentment, el servei prestat a través de Sukuru(o qualsevol part d'aquest) amb o sense preavís. Sukuru no serà responsable enfront d'Un. o enfront d'altres tercers per tal modificació o cancel·lació; i/o

 • Si, malgrat modificar-se els Termes i Condicions i/o les Condicions de Lliurament, Un. continua utilitzant el servei prestat a través de Sukuru(o qualsevol part d'aquest) després d'aquesta modificació, es considerarà que ha donat la seva conformitat a aquest canvi. Un. serà el responsable de verificar les Condicions regularment amb la finalitat de determinar si s'ha produït algun canvi. Si no està d'acord amb alguna modificació dels Termes i Condicions, haurà de deixar d'utilitzar amb caràcter immediat el servei de Sukuru
 • En cas que Sukuru modifiqui aquestes Condicions, la seva comanda quedarà subjecte a les Condicions vigents en la data i hora en què Un. va realitzar la seva comanda. Podrà sol·licitar còpia de la versió vigent de les Condicionis via e-mail a l'adreça: info@sukuru.net

En cas que alguna part dels Termes i Condicions sigui declarada il·legal o inaplicable, la disposició afectada es considerarà eliminada, romanent plenament vigents les restants disposicions dels esmentats Termes i Condicions.

El contracte de compravenda celebrat entre Un. i la nostra companyia es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte relatiu als Termes i Condicions haurà de resoldre's en els tribunals del lloc on es trobi el seu domicili.

Per consultar detalls sobre les promocions i ofertes vigents; consultar apartat Ofertes i Promocions.